Tag: เครื่อง ควบคุม อุณหภูมิ และ ความชื้น

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโรงงาน แบรนด์ไหนดีเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโรงงาน แบรนด์ไหนดี

0 Comments

กระบวนการผลิตจำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพของสินค้าอย่างดี เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพดี มีมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ธุรกิจ โดยเฉพาะการผลิตอาหารและยา หากควบคุมคุณภาพไม่ได้ ส่งผลให้สินค้าได้รับความเสียหาย เช่น น่าเสียเร็ว เกิดเชื้อรา ฯลฯ ความชื้นในอากาศคือตัวการสำคัญ ส่งผลให้อาหาร ยา หรือสินค้าต่างๆ เกิดเชื้อราได้ง่ายอีกทั้งยังส่งผลต่อโครงสร้างเหล็ก เครื่องจักร อุปกรณ์เหล็กทำให้เป็นสนิม อุตสาหกรรมต่างๆ[...]